ΕπικοινωνίαΙωάννη Φωκά 57,

Τ.Κ. 11142 Αθήνα


Τηλ: 210 2136623


Fax: 210 2136330


Κιν: 697 2273877


Email: info@celosia.gr